MV

父母の会

トップ 父母の会

四国学院大学父母の会は、学生の保証人(父母等)で組織し、香川県東部支部、香川県西部支部、愛媛県支部、徳島県支部、高知県支部、近畿支部、中国東部支部、中国西部支部、九州支部、関東東海支部で、大学と会員、会員間の連絡をとり、教育、課外活動、就職、大学のPRに協力する組織です。